Download Mp3 FREE


Ուզում Եմ Մոտենալ Քեզ Հիսո Ւս.mp3

Ուզում եմ մոտենալ Քեզ Հիսո՛ւս

Ուզում եմ մոտենալ Քեզ Հիսո՛ւս#885.mp3

Ara Kojoyan Artak Mkrtchyan- International Worship Centre-Uzum em motenal

Ara Kojoyan Artak Mkrtchyan- International Worship Centre-Uzum em motenal.mp3

Ուզում եմ մոտենալ Քեզ 885 երգի ակորդները.mp3

Հիսո՛ւս բարի Տեր ես Քեզ եմ գալիս

Հիսո՛ւս բարի Տեր ես Քեզ եմ գալիս#845.mp3

Ինչքան հաճախ Քո Հոգին 775 երգի ակորդները.mp3

Artur Barseghyan---Duq giteq te hima um em yes shat sirum

Artur Barseghyan---Duq giteq te hima um em yes shat sirum.mp3

Աշոտ Սիմոնյան

Աշոտ ՍիմոնյանԱռանց քեզ Հիսուս տխուր է.mp3

©Հոգիս միայն Քեզ է ուզում

©Հոգիս միայն Քեզ է ուզում#669.mp3

Ո՜վ Հիսուս մեր Տեր մենք տեսնում ենք Քեզ

Ո՜վ Հիսուս մեր Տեր մենք տեսնում ենք Քեզ#985.mp3

Հիսուսն ըսավ քեզ կսիրեմ.mp3

Արմեն Վարդանյան 9 հոգևոր երգ.mp3

Ես անկարող մի էակ եմ Քո առջև

Ես անկարող մի էակ եմ Քո առջև#743.mp3

Du im amur jayr u apaven Դու իմ ամուր ժայռ ու ապավեն AHQ hogevor erg 213.mp3

Ֆրունզ Արսենյան 11 հոգևոր երգ.mp3

Ֆրունզ Արսենյան 11 հոգևոր երգ.mp3

WolArm Worship

WolArm WorshipԱնվերջ է սերը Քո [INSTRUMENTAL].mp3

Սիրտս այնպես է ուրախանում

Սիրտս այնպես է ուրախանումԳրիգոր Վարդանյան և Հովհաննես Հովսեփյան.mp3

©Մերկ ենք եկել մերկ կգնանք աշխարհից

©Մերկ ենք եկել մերկ կգնանք աշխարհից#817.mp3

Միայն Քեզ պաշտել եմ ուզում եմ Տէր.mp3

Տեսե՛ք ձեռքերը Նրա խոցված

Տեսե՛ք ձեռքերը Նրա խոցված#666.mp3

Ով ազգեր Աստծո ազգեր (Յուրա).mp3

©Քո սրտի միջով հոսած

©Քո սրտի միջով հոսած#890.mp3

Երբ ես ուժասպառ շշնջում եմ

Երբ ես ուժասպառ շշնջում եմ#745.mp3

Տես որքան բարի է որքան ցանկալի

Տես որքան բարի է որքան ցանկալի#699.mp3

Գողգոթա սարի վրա կա մի խաչ

Գողգոթա սարի վրա կա մի խաչ#902.mp3

©Համեցե՛ք Տիրոջ խնջույքին

©Համեցե՛ք Տիրոջ խնջույքին#357.mp3

©Սուրբ արյունը դեռ հոսում է Գողգոթայի խաչից

©Սուրբ արյունը դեռ հոսում է Գողգոթայի խաչից#671.mp3

Es patkanum em Qez.mp3

Գալիս եմ ներկայությանդ մեջ

Գալիս եմ ներկայությանդ մեջ#707.mp3

Ով Հիսուս Դու ես.mp3

Արթնացա մի օր Քո իսկ պարգևած

Արթնացա մի օր Քո իսկ պարգևած#680.mp3

Տե՛ր Դու իմ հզոր պահապանն ես

Տե՛ր Դու իմ հզոր պահապանն ես#859.mp3

Աստված սեր է երկայնամիտ

Աստված սեր է երկայնամիտ#663.mp3

©Գիտե՞ք ես երբ եմ կյանքը հասկանում

©Գիտե՞ք ես երբ եմ կյանքը հասկանում#682.mp3

Օրհնված ջուրն է իջնում երկնքից

Օրհնված ջուրն է իջնում երկնքից#668.mp3

Ծեծված էի ու անարգված

Ծեծված էի ու անարգված#825.mp3

Ես Ազատ եմ.mp3

©Չգիտեի` որքան շատ ես ինձ սիրում

©Չգիտեի` որքան շատ ես ինձ սիրում#670.mp3

1 հոկտեմբերի 2018թ․

1 հոկտեմբերի 2018թ․Երաժշտություն և հոգևոր խոսք (Armenian).mp3

Աշոտ Սիմոնյան

Աշոտ ՍիմոնյանԱխ քո սերը որքան քաղցր է.mp3

©Աբրահամի Իսահակի Հակոբի Աստվա՛ծ

©Աբրահամի Իսահակի Հակոբի Աստվա՛ծ#852.mp3

©Ողորմի՜ր ինձ ողորմի՜ր ինձ

©Ողորմի՜ր ինձ ողորմի՜ր ինձ#884.mp3

Մեծարում եմ անունդ ո՛վ Տեր

Մեծարում եմ անունդ ո՛վ Տեր#166.mp3

Հրեշտակներն ավետեցին

Հրեշտակներն ավետեցին#637.mp3

Իմ աչքերս այն խաչին հառած

Իմ աչքերս այն խաչին հառած#905.mp3

Artak Badalyan Ashxarum ays char Աշխարհում այս չար AHQ hogevor erg 674.mp3

Եկե՛ք փառաբանենք

Եկե՛ք փառաբանենք#540.mp3

Մոտ եկ մեզ Փրկի՛չ նորոգի՛ր Սուրբ Հոգով

Մոտ եկ մեզ Փրկի՛չ նորոգի՛ր Սուրբ Հոգով#986.mp3

©Դու գիտակցաբար մահվան գնացիր

©Դու գիտակցաբար մահվան գնացիր#681.mp3