Download Mp3 FREE


محله ما فصل دوم قسمت هفدهم.mp3

محله ما قسمت سوم دروغ گویی با کشیش رضا ستوده ۲۰۱۷:۱۰:۴.mp3

محله ما

محله ماقسمت اول.mp3

محله ما خیانت بخش دوم کشیش میلتن دانیل و شمیران دانیل ۲۰۱۷:۱۱:۱۵.mp3

محله ما انسان بودن کشیش رضا ستوده ۲۰۱۷:۱۰:۲۵.mp3

Naway Mahalla

Naway MahallaEpisode 02.mp3

محله ما تبعیض با کشیش وارتان آوانسیان ۲۰۱۷:۱۱:۱.mp3

کتاب مقدس پاسخ میدهد فصل اول ٬ قسمت نهم

کتاب مقدس پاسخ میدهد فصل اول ٬ قسمت نهمآيا مشکلات از خداست.mp3

علامت سوال قسمت ۳: درک درست هدایت الهی

علامت سوال قسمت ۳: درک درست هدایت الهیکشیش ادوارد هووسپیان مهر.mp3

کتاب مقدس پاسخ میدهد فصل دوم٬ قسمت پانزدهم

کتاب مقدس پاسخ میدهد فصل دوم٬ قسمت پانزدهمتعميد و چگونگي آن.mp3

علامت سوال قسمت ۷: قضاوت در مسیحیت

علامت سوال قسمت ۷: قضاوت در مسیحیتکشیش فریدون موخوف ۹ آبان ۱۳۹۶.mp3

تاده ابولیان

تاده ابولیانچون او زنده است.mp3

لقمه های روحانی

لقمه های روحانیکشیش ادوارد هوسپیان ٬ قسمت شانزدهم.mp3

Eid special Mahali Concert andquot;Srood e Eid / andquot;کنسرت محلی ویژه عیدandquot; سرود عید.mp3

همراه با شما (فصل دوم)؛ مسیح برای شما کیست؟ ؛ کشیش میلتن دانیل 2014/12/09.mp3

همراه با شما (فصل دوم)؛ پایه های ایمان؛ انضباط مسیحی ؛ شمیران دانیل 2015/02/19.mp3

من با شما مخالفم ٬ قسمت یازدهم

من با شما مخالفم ٬ قسمت یازدهمداشتن وجه مشترک.mp3

کشیش رضا ستوده اهمیت دعا در زندگی مسیحی.mp3

Christmas Special 2014 همراه با شما: ویژه برنامه کریسمس ۲۰۱۴.mp3

آهنگ زیبای سرِ پل ، میلاد Sare Pol.mp3

پاپ آپ ویدیو

پاپ آپ ویدیوویژه مایکل جکسون.mp3

mario cimarro

mario cimarrosalvador سفری دیگر farsi1 tv.mp3